Borfi, s.r.o. se sídlem Valečovská 838/5, Prosek, 190 00 Praha, IČO: 24207659 zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty Borfi, s.r.o. v rámci registrace a nákupu v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek https://crickeaters.eu. Mezi osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci, při registraci do soutěží a při nákupu, kterými jsou zejména: jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, IČO a DIČ. Zákazník registrací na stránkách https://crickeaters.eu souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Borfi, s.r.o..

Borfi, s.r.o. shromažďuje osobní údaje za účelem: plnění smlouvy, jejíž stranou je registrovaný subjekt, ochrany práv a právem chráněných zájmů Borfi, s.r.o., nabízení obchodu nebo služeb registrovaným subjektům, interní marketingové analýzy a statistické účely průzkumu pro vnitřní potřeby Borfi, s.r.o.. Borfi, s.r.o. nepředá za žádných okolností tyto údaje žádné třetí osobě kromě dopravních společností, a to pouze údaje potřebné k úspěšnému doručení zásilky subjektu. Borfi, s.r.o. předává tyto osobní údaje dopravním společnostem a dalším přepravcům, za účelem užití takových osobních údajů potřebných k doručování zásilek od Borfi, s.r.o., tedy k potřebnému plnění smlouvy.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit registraci do soutěží a provést nákupy. Registrovaný subjekt může své osobní údaje opravit v rámci sekci Můj účet, která je přístupná po přihlášení. Borfi, s.r.o. registraci zákazníka u Borfi, s.r.o. na jeho žádost zruší. Se zrušením registrace dojde k vymazání veškerých osobních údajů registrovaného zákazníka.

Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@crickeaters.cz. Po odvolání souhlasu bude zrušena registrace subjektu.

Za účelem informování registrovaných subjektů o probíhajících kampaních zasílá Borfi, s.r.o. registrovaným subjektům informace ve formě newsletteru. Zasílání těchto informací může registrovaný subjekt kdykoliv zrušit odhlášením v samotném těle newsletteru, nebo na e-mailové adrese info@crickeaters.cz.

Subjekt bere na vědomí, že stránky https://crickeaters.eu jsou monitorovány a mohou zachytit informace o návštěvě subjektu.